Duurzaam ondernemen

VDC Aannemingen BVBA is een open onderneming met een economisch en een maatschappelijk doel. Het verzoenen van beide doelstellingen is een evenwichtsoefening die de verantwoordelijkheid is van de aandeelhouders en zaakvoerder van de onderneming. Ieder lid van de hiërarchische lijn dient zich bewust te zijn van zijn of haar verantwoordelijkheid en bijdrage tot het realiseren van de doelstellingen van de onderneming. De realisatie van haar doelstellingen garandeert de onderneming haar levensvatbaarheid en rentabiliteit op lange termijn.

Duurzaamheid, bedrijfsethiek en betrokken ondernemerschap zijn de drie toetsstenen waaraan het engagement van de onderneming kan getoetst worden. Deze drie elementen zitten vervat in alle bijzondere aandachtspunten van de onderneming waaronder kwaliteit, veiligheid en milieu.

VDC Aannemingen BVBA zal in haar handelen steeds trachten bij te dragen tot het oplossen van een aantal maatschappelijke vraagstukken en zal steeds trachten haar steentje hiertoe bij te dragen. Het betreft hier volgende thema’s:

 • Klimaatsverandering
 • Armoedebestrijding
 • Diversiteit
 • Concurrentiekracht
 • Arbeidsparticipatie
 • Mensenrechten
 • Kwaliteit van de arbeid
 • Gezond leven
 • Duurzame ontwikkeling
 • Leefbaarheid van de omgeving
 • Ontwikkelingssamenwerking

Elke medewerker ondertekent een ethisch charter of integriteitscode en zijn/haar functiebeschrijving omvat de nodige aandachtspunten aangaande MVO, waardoor iedereen zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid in deze.

Wij steunen actief Ondernemers voor Ondernemers. Hun missie is het bevorderen van duurzame economische groei in landen in ontwikkeling door ondersteuning van lokaal ondernemerschap, of door het werken aan de basisvoorwaarden om tot lokaal ondernemerschap te kunnen komen.

Downloads

Erkenning invoegbedrijf
PDF ~ 123 Kb
Download

Foto's

Klik op een foto om ze te vergroten