Groenaanleg en onderhoud

Aanleg en onderhoud langsheen openbare wegen, waterlopen, in parken en natuurgebieden, e.d. behoort tot een van onze specialisaties. De opvolging van de aanplant verzorgen wij eveneens.

Maaien langs wegen, taluds van waterlopen en kunstwerken, rondom obstakels, maaiwerken onder water, ... wordt uitgevoerd met recent en goed onderhoud materieel.