Denderbekken Noord

Ga terug
  • Klant: Vlaamse Milieumaatschappij - Afd. Operationeel Waterbeheer - Buitendienst Gent
  • Bestek: L2009R0002G
  • Uitvoering: 2010 - 2013
  • VDC10.003

Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken op onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie - perceel Denderbekken Noord

volgend project
Download pdf