Netheidsonderhoud

Onder netheidsonderhoud wordt voornamelijk verstaan: veegwerken, reinigen van afwateringsstelsels zoals kolken en afwateringsstelsels, ruimen van zwerfvuil, e.d.

Wij beschikken over voldoende materieel en ervaren medewerkers om deze werken efficiënt en degelijk uit te voeren.