Onderhoud van wegen en waterlopen

Verschillende beheerders van waterlopen behoren tot ons cliënteel. Voor hen verzorgen wij het onderhoud op en langs rivieren, kanalen en waterlopen van eerste tot derde categorie.

Hierbij wordt vaak gewerkt langs de oevers en taluds, maar ook van op het water kan met gespecialiseerd materieel gewerkt worden.

Onderhoud van wegen is onze kernactiviteit en behelst een scala aan activiteiten en taken die wij voor onze opdrachtgevers vervullen. Dit zijn voornamelijk kleine herstellingswerken, maar ook grotere opdrachten kunnen wij uitvoeren.

Wij zijn erg vertrouwd met het werken op en langs gewestwegen, meer in het bijzonder autosnelwegen. Dit vraagt om een goede projectvoorbereiding en uitvoering teneinde de hinder voor de weggebruikers tot een minimum te beperken.