Privacyverklaring VDC Aannemingen bv

Laatste update: 18 mei 2022

 

VDC Aannemingen, met adres Adolf Greinerstraat 12, 2660 Antwerpen, België  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

VDC Aannemingen

Adolf Greinerstraat 12

2660 Antwerpen België

T. 03 740 50 75

info@vdcaannemingen.be

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.


Persoonsgegevens die wij verwerken

VDC Aannemingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

 

VDC Aannemingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Verzenden van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen.

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

-U de mogelijkheid te kunnen bieden een account aan te maken.

-Om goederen en diensten bij u af te leveren.

VDC Aannemingen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

VDC Aannemingen volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VDC Aannemingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VDC Aannemingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VDC Aannemingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VDC Aannemingen gebruikt functionele, analytische en cookies van derden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VDC Aannemingen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Cookies niet opslaan

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat op uw computer. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting de website https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

 

Op onze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media-bedrijven. Hieronder een overzicht van de applicaties die we gebruiken op onze website:

We onderscheiden 3 types van cookies

Functionele cookies

Dit zijn essentiële cookies om de site te laten werken.

Analytische cookies

Google Analytics en Google Tag Manager

Om uw gebruikersgemak te optimaliseren, willen wij graag weten hoe bezoekers onze website gebruiken. Dat onderzoeken we met analytische cookies van Google Analytics en Google Tag Manager.

Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden naar een bepaalde persoon of gebruiker. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. IP-adressen worden gemaskeerd en gegevens worden niet gedeeld.

De cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’. Dat wil zeggen dat de cookie officieel eigendom is van VDC Aannemingen en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. VDC Aannemingen heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van VDC Aannemingen geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van VDC Aannemingen een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van www.vdcaannemingen.be te kunnen waarborgen.

Advertentiecookies

We maken gebruik van advertentiecookies om bepaalde inhoud aan te bieden die in uw interessegebied vallen.

Cookies voor remarketing:

De website gebruikt cookies die op basis van de pagina’s die je op deze website bezoekt, bijhouden voor welke dienst je interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, het Google Display Netwerk en DoubleClick) en van Facebook (Facebook, Instagram), kunnen we je op andere websites die deel uitmaken van deze advertentienetwerken advertenties tonen voor diensten waar je mogelijk interesse voor hebt. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd.

Cookies voor inhoud van 3de partijen:

Naast de cookies die de webprovider (Proximus,…) instelt wanneer je de website bezoekt, kunnen derden ook cookies instellen wanneer je de site bezoekt. Onze webpagina’s kunnen namelijk inhoud van derden bevatten, zoals video’s (van Youtube). Omdat je browser verbinding maakt met de webservers van die derden om die inhoud op te halen, kunnen die derde partijen hun eigen cookies op je apparaat instellen of lezen en kunnen zij informatie over je online activiteiten verzamelen via websites of online diensten.

 

Externe links

Op deze website treft u links naar externe websites aan. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de desbetreffende website.

 

Opt-out Google

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren, dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VDC Aannemingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vdcaannemingen.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VDC Aannemingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vdcaannemingen.be

 

DISCLAIMER

Algemeen

Deze website is eigendom van VDC Aannemingen bv. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

VDC Aannemingen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij VDC Aannemingen of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan VDC Aannemingen.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door VDC Aannemingen.