// Maaiwerk & beplanting, ecologisch beheer en faunavoorzieningen

VDC Aannemingen zorgt ervoor dat bermen, taluds, parken en natuurgebieden tijdig en waar nodig gemaaid worden. Ook het onkruid pakken we duurzaam aan. Daarnaast zorgen we ook voor de nodige beplantingen en het onderhoud ervan.

Recente
werken

gras afrijden

Groen- en netheidsonderhoud

#onderhoud
Groen- en netheidsonderhoud in de haven van Antwerpen (2019 – 2021)