Voor het groenste gras en de mooiste bermen

Een veilige en aangename openbare ruimte bekom je alleen als deze proper en goed onderhouden is. Met VDC Aannemingen maken we daar werk van. Zo zijn we gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van de buitenruimte langsheen openbare wegen, fietspaden, kunstwerken en waterlopen. We verzorgen ook het onderhoud van parken en natuurgebieden, staan in voor beplantingen en zorgen voor een duurzame onkruidbestrijding. Met onze moderne machines maaien we langs wegen, taluds van waterlopen en kunstwerken, rondom obstakels en zelfs onder water. En we zorgen er graag voor dat alles net en proper blijft. Schakel ons daarom in voor alle veegwerken, het reinigen van afwateringsstelsels zoals kolken, het ruimen van zwerfvuil, enz. Voor dit alles staan onze gemotiveerde medewerkers met kennis van zaken dagelijks paraat.