// Onderhoud afwateringsstelsels

Om wateroverlast te voorkomen, is een snelle afvoer van (regen)water noodzakelijk. Goed onderhouden afwateringsstelsels zorgen hiervoor. Met een modern wagenpark reinigen we daarom rioolkolken, goten, buizen enz. tijdig en degelijk.

Recente
werken

gras afrijden

Aflagen bermen en ruimen grachten

#Wegenonderhoud
Aflagen van bermen en ruimen van grachten in het district Vosselaar (2014 – 2018)

autosnelweg

Herstellen afwateringsbuizen

#onderhoud
Herstellen van afwateringsbuizen in het kader van het onderhoud van kunstwerken in de provincies Antwerpen en Limburg (2019 – heden)

autosnelweg