// Onderhoud kunstwerken

Bij zowat de helft van de Vlaamse kunstwerken (bruggen) wordt de omgeving door ons onderhouden. We zorgen ervoor dat alles op, naast en langs de kunstwerken proper blijft. Van het maaien van bermen tot het ruimen van zwerfvuil en onkruidbestrijding.

Recente
werken

Onderhoud aan brug

Onderhoud autosnelwegen

#wegenonderhoud
Groen- en netheidsonderhoud, kleine herstellingen aan kunstwerken van autosnelwegen en gewestwegen in de provincies Vlaams- Brabant, Limburg en Antwerpen (2019 – heden)

compound voegen

Compoundvoegen

#kunstwerken
Plaatsen van compoundvoegen op kunstwerken (2019 – heden)